/ 2 نظر / 66 بازدید
... پژمان....

سلام !!! درگذر بودم که نظرم برگذر شما افتاد و ردگامهای موزونت مرا به اینجا کشاند .....امیدوارم موفقیت پایدار قرین راهت باشد....... راستی اینقدر نرو کنفرانس که خدای نخواسته پروفسورمیشی [خنده][گل][دست]

بابا

ای که گفتی در سفر خطر است کس خطر بی سفر کجا یابد؟ خطر دوم = بزرگی