یک روز خوب

نمی دانم چرا تعطیلی آخر هفته به شیرینی تعطیلی وسط هفته نیست. شاید حس اینکه همه سر کارند و من تمام روزم از آن خودم است این شیرینی را دو چندان می کند و یا شاید یک حس شیطنت کودکانه که طعم فرار از مدرسه را می دهد.
به هر حال و بنا به هر دلیلی این وسط هفته ی سر خود تعطیل شده بسی به مذاقم خوش آمده که در چندین آخر هفته هم نمی توانستم تا این حد تمدد اعصاب کنم و استراحت.
صبح کمی مطالعه٬ پیشبرد گزارش کارم٬ ناهار ابتکاری٬ چت کردن با نیکی٬ کمی مرتب کردن گزارش کار٬ یک خواب بعد از ظهر شیرین٬ صحبت با سوگل٬ و خواب خنده داری که پانیز در موردم دیده بود هم قسمت شادی و خنده ی امروز را تکمیل کرد!

پ.ن.گوش شیطو ن کر شاید یکی از دعا های اول سالم برآورده شود.

/ 1 نظر / 3 بازدید
زهرا

وای آره !من هم دیروز که از کانون زنگ زدند و گفتند که کلاسمون کنسله همین احساس رو داشتم و کلی عشق کردم[لبخند]