فال

ساقی بیا که یار ز رخ چهره بر گرفت              کار چراغ خلوتیان باز در گرفت
آن شمع سرگرفته دگرچهره برفروخت           وین پپرسالخورده جوانی ز سرگرفت
آن عشوه دادعشق که مفتی ز ره برفت         وان لطف کرددوست که دشمن حذرگرفت
زنهاراز آن عبارت  شیرین  دلفریب                  گویی که پسته تو سخن درشکرگرفت
بارغمی که خاطرماخسته کرده بود               عیسی دمی خدابفرستاد و برگرفت
هرسروقدکه بر مه وخورحسن میفروخت        چون تو در آمدی پی کاری دگرگرفت
زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست            کوته نظرببین که سخن مختصر گرفت
حافظ تو این سخن ز که آموختی که یار           تعویذ کرد شعر تو را و به زرگرفت

/ 2 نظر / 3 بازدید
banafsheh

jahate foozoolii, mozooe fal chie? kheili ghashang bood , az khondanesh lezat bordam

هاله

بنفشه جان راست ميگن منم اول بايد بدونم نيت شما چی بوده؟دوست دارمخوش به حالت از بس خوبی همه فالاتم خوب در مياد