ایرانم

نمی نویسیم اما دلیل نمی شود که نباشیم! غیبت ضغرایمان کبری شد از آنجاییکه غیر از این صفحه ی مجازی از راه نگاه و آغوش و حضور می توانستم با عزیزانم باشم. همیشه فکر می کردم من هم اگر از ایران دور باشم بلاگ می نویسم، انگار شرطی شده ام!! نمی نویسم پس ایرانم!

این ننوشتم پدر عزیزم را خوش نمی آید و من هم که خوشم به خوشی پدرم این چند خط را می نویسم تا بعدا که نوشتنم بیشتر آمد بگویم از تهران و ارومیه و تبریز و استراحت مطلق!

پ.ن. رمضان مبارک!

/ 4 نظر / 3 بازدید
اختر

سلام ایول، دلمان تنگیده بود برای نوشته هایت[ماچ]

بابا

خوشحال شدم که نوشتن را شروع کرده ای . خیلی از خیل دوستان نویسنده عقب افتاده ای . چگونه میخواهی اینهمه خاطره سفر را در یکی دو نامه خلاصه کنی ؟ از طهران و میهمانی های رمضان از برو بچه های دور و بری از همدان از تبریز از اورمیه از سفر دریائی از در ه قاسملو...چقدر مطلب داری که بنویسی...بنویس و کار امروز بفردا میفکن